Hôm nay thứ Bảy, 2-3-2024 Welcome to VAS, Hanoi
Javascript Tree Menu
ĐĂNG NHẬP

Phụ huynh và học sinh trung học: Xin mời xem thêm thông tin tại đây

Tài khoản
(Mã số học sinh)
 
Phụ huynh học sinh   Học sinh
Mật khẩu

(Mật khẩu ban đầu là tên và ngày sinh của học sinh viết liền bằng chữ thường, không dấu. Ví dụ: em Nguyễn Văn Ân sinh ngày 18/1/1994 có mật khẩu là an18011994. Nhớ đổi lại mật khẩu khi đăng nhập lần đầu)

Cán bộ, giáo viên trung học:
Tài khoản/Username
Mật khẩu/Password
Ngôn ngữ/Language Tiếng Việt   English

 

Bản quyền: Trường Phổ thông Việt-Úc Hà Nội (VAS Hanoi).
All rights reserved.